yoga, meditatie en ontspanningstherapie

Therapeutische kinderyoga

Deze sessies worden individueel gegeven en zijn geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar die baat hebben bij een begeleiding op maat. Aangewezen bij weinig zelfvertrouwen, stress, prestatiedruk voor kinderen die aan competitiesport doen, hoogsensitiviteit, leer- of concentratieproblemen, motorische achterstand, ademproblemen, slaapproblemen, psycho-somatische klachten zoals hoofd- of buikpijn of in alle andere gevallen waarbij individuele begeleiding wenselijk is.

Individuele yogabegeleiding
De laatste jaren neemt de vraag naar individuele yogabegeleiding bij kinderen sterk toe. Omdat niet elk kind in een groepsproces een yogaprogramma op maat aangeboden kan krijgen, kan het baat hebben bij individuele coaching d.m.v. kinderyoga. Vanuit het helend spelen met kinderyoga, uitgaande van de individuele behoefte en vraag van het kind, wordt een programma afgestemd op de ontwikkeling die het kind op dat moment doormaakt.
Er wordt aangesloten op de belevingswereld van het kind, waardoor het kind zijn eigen ruimte en grenzen leert ontdekken en respecteren op een positieve en plezierige wijze. Dit reikt het kind mogelijkheden aan om zich gezond te ontwikkelen en op zijn eigen unieke manier om te gaan met bijv. hooggevoeligheid, verdriet of stress. Voor tragere kinderen of kinderen met een fysieke beperking worden de oefeningen waar nodig aangepast.

Zelfhelende kinderyoga
Kinderyogatherapie werkt holistisch voor het kind. De sessies worden na bespreking met de ouders op maat gemaakt rekening houdend met de behoefte en belevingswereld van het kind. De sessies worden aangevuld met helende verhalen, rustmomenten en massage. Een rustige creatieve activiteit wordt op het einde van de sessie aangeboden.
Therapeutische kinderyoga bevordert de ontwikkeling van het lichaamsbesef door spierversterkende oefeningen maar bevordert tevens de souplesse door zachte stretchoefeningen.
Het kind wordt zich bewuster van zijn of haar eigen gronding en innerlijke energie en leert het verschil waar te nemen tussen in- en ontspanning. De geest ontplooit zicht op een rustige manier en het gevoel van eigenwaarde kan toenemen.
De yogadocente communiceert met het kind op gevoelsniveau en geeft het kind de ruimte om zijn of haar gevoelens te uiten met respect voor vertrouwen en ritme.