yoga, meditatie en ontspanningstherapie

Kinderyoga op school en initiatie kinderyogadocent voor leerkrachten

Als kinderyogadocente sta ik ten zeerste achter het idee van kinderyoga op school of het nu om de allerkleinsten gaat of om teenagers. Elke leeftijd heeft baat bij de ontspanning en de ontlading die yoga teweeg brengt. Yoga op school laat elk kind groeien op zijn of haar eigen ritme als individu en gaat simultaan de groepsband versterken.

Kinderyoga kadert in uw pedagogische en opvoedkundige projecten, kan gegeven worden op sportdagen of tussendoor als ontspanningsmomentje voor de klas.

In dit kader ga ik naar scholen toe om korte yogasessies te geven waarbij de leerkracht aanwezig is.

Ik geef tevens een korte maar goed onderbouwde opleiding voor leerkrachten, zeer praktijkgericht, zodat u als leerkracht zelf op termijn een yogamoment kan inbouwen.

Wat is kinderyoga?
Kinderyoga is een speelse vorm van yoga, aangepast aan de belevingswereld van kinderen. Kinderyoga wordt meestal gegeven aan kinderen vanaf 4 jaar.

Yoga op school: zorg voor rust en nieuwe energie!
Yoga op school komt steeds vaker voor. In de klas, maar ook na school wordt steeds vaker Yoga toegepast. Kinderyoga is een mooie tegenhanger van de stressvolle tijd waarin de kinderen zich bevinden. Er wordt veel van de kinderen verwacht. Zowel op school als tijdens buitenschoolse activiteiten. Kinderen moeten presteren ... en de lat ligt hoog.

Yoga op school, zelfs in de eigen klas
Leerkrachten vinden het vaak moeilijk om Kinderyoga oefeningen toe te passen in de klas. Waar moet je beginnen? Soms ben je als leerkracht misschien een tikkeltje onzeker om in deze vrije situatie de controle of interesse te verliezen van de leerlingen. Een oplossing is een kinderyogadocente in te schakelen die de leerkracht kan bijstaan tijdens deze korte onderbreking.

Voordelen van Yoga op school
Doordat Yoga op school gegeven wordt, kun je als leerkracht een kleine pauze inlassen. Dit rustmoment zorgt ervoor dat de kinderen ontspannen, maar tegelijkertijd nieuwe energie krijgen. Een groot voordeel daarbij is, dat de kinderen na een yoga oefening de stof veel beter op kunnen nemen en dat de groepsband wordt versterkt. Kinderen hebben alle indrukken kunnen loslaten waardoor ze weer beter kunnen absorberen of het nu over pleuters gaat of teenagers, kinderyoga in de klas brengt ons weer lekker wel in ons vel!

Cocooning
Yoga kan ook voor kinderen jonger dan vier jaar, maar dan wordt eerder een soort van "cocooning" sessie aangeboden, d.w.z. dat het kind samen met één van de ouders de yogales volgt, hetgeen ook versterkend kan werken op de kind-ouderband. Deze "cocooning" sessie kan ook voor oudere kinderen gegeven worden, als het bijvoorbeeld een kind van gescheiden ouders betreft, of kinderen van drukbezette ouders die een quality-uurtje met hun kind wensen door te brengen. In feite is er geen minimum of maximum leeftijdsgrens, alles hang af van het kind zelf waarbij de vraag kan gesteld worden: komt het ten goede voor het kind en de ouderschapsband?

Lichaamsbeweging
Kinderyoga geeft de gelegenheid aan het kind om op een plezierige manier aan lichaamsbeweging te doen, met respect voor eigen grenzen en die van de anderen. Yoga voor kinderen leert het kind dat hij of zij helemaal zichzelf mag zijn. In kinderyoga kan het kind immers niets fout doen!

Ontstressen
Het nut van aandacht voor kinderen en ontspanning is meer en meer aan de orde in onze hectische en gemotoriseerde wereld, een wereld die overloopt van informatie, IT & high-tech, waardoor we zeer veel positieve zaken in ons leven kunnen realiseren, maar af en toe een beetje stilstaan en een beetje rust geven aan onszelf doet deugd. Ook kinderen moeten steeds maar meer presteren en soms ervaart een kind al op een zeer jonge leeftijd stress. Yoga is een hulpmiddel om onze kinderen met onze drukke en veeleisende maatschappij te laten omgaan. Zoniet bestaat de kans dat een kind zichzelf en zijn lichaamsgevoel verliest. Met eenvoudige, speelse en korte yogamomenten (afgewisseld met rijmpjes, liedjes en yogadansjes) kunnen kinderen tot rust komen en brengen we hen weer in voeling met hun eigen lichaam (speelse massage). Hierdoor kunnen ze zichzelf tot rust brengen, zichzelf focussen en zich zekerder voelen in hun kunnen en manier van aanwezig zijn.

Voordelen
Kinderyoga biedt prettige bewegingsvormen afgewisseld met rustmomenten waarbij de aandacht gaat naar de innerlijke beleving van hun kindzijn. Bovendien houdt kinderyoga het lichaam soepel, verbetert de motoriek en versterkt de spieren. Mentale en emotionele voordelen zijn verhoging van de concentratie, creativiteit en het zelfvertrouwen, bij angstige kinderen zal de onrust en onzekerheid afnemen en het bevordert een betere nachtrust. Tragere kinderen krijgen de gelegenheid om op hun eigen ritme deel te nemen, drukke kinderen kunnen zich eveneens uiten en krijgen mogelijkheden aangereikt om tot rust te komen. Kinderen ervaren op een ontspannen manier dat het fijn en veilig is om zichzelf te zijn en leren zichzelf te ontplooien.

Hoe ziet een kinderyogales eruit?
In de lessen wordt er dieper ingegaan op asanas en ademhalingsoefeningen (de zoemende bij of pluimpjes in de lucht blazen), afgewisseld met ontspanningsmomenten (korte meditatie op kinderniveau of een helend verhaal). De klassieke yoga wordt ook aangevuld door rijmpjes, zang en dans, klinkergeluiden nabootsen, maar ook dierengeluiden nabootsen en dieren nadoen. Door dit samen in groep te beoefenen wordt de onderlinge verbondenheid met de groep bevorderd, maar ook met zichzelf. Het kind wordt uitgenodigd om via allerhande spelletjes en houdingen de 'wereld te ontdekken' en zich goed te voelen in zijn of haar eigen velletje.

Wetenschappelijk, ervaring, boeken
Het nut en pedagogisch weldoend effect van kinderyoga is wetenschappelijk bewezen, ikzelf heb als yogadocente kunnen ondervinden dat ook traditionele geneesheren openstaan voor yoga en meditatie (ontspanning) zowel voor kinderen als voor volwassenen. Door toepassing van kinderyoga en ontspanningsmomenten in te lassen coach ik tevens kinderen die aan competitiesport doen en zodoende onder veel druk staan. De voordelen van kinderyoga en kindermindfulness zijn legio en tevens beschreven in zovele boeken speciaal gericht naar ouders, yogadocenten en leerkrachten.

Het Yoga-Avontuur Voor Kinderen - H. Puperhart
Een werkboek voor kinderyoga 
Dit is een werkboek voor yogadocenten en basisschooldocenten. Het maakt kinderen op een speelse manier vertrouwd met yoga, ook met de achtergrondfilosofie van yoga. Het is een unieke combinatie van yoga, spel, dans, muziek, drama en tekenen.

Deugdenyoga Voor Kinderen - P. Jongemaets
Deugdenyoga voor kinderen is méér dan een boek over Kinderyoga. Of je nu leerkracht, ouder of (yoga)docent bent; de oefeningen en tips in dit boek helpen jou en kinderen om krachtiger en positiever in het leven te staan. Patty Jongemaets heeft op een speelse en creatieve manier deugden in haar yogalessen geïntegreerd. Iedere les staat er een deugd centraal. In dit boek vind je bij twaalf deugden toepasselijke houdingen, spelletjes, massages, ademoefeningen, verhalen, meditaties, visualisaties en creatieve activiteiten.