yoga, meditatie en ontspanningstherapie

Chakra & Aura healing

Chakra’s zijn energieknooppunten van de aura. Ze stralen energie uit, zowel in het fysieke als het astrale lichaam.

Liefst zijn er geen blokkades aanwezig in de chakra’s, want door een gebrekkige toevoer van energie naar de organen of naar onze psyche kunnen er daar klachten ontstaan. Elke chakra staat immers in verband met een specifieke fysieke, psychische, emotionele en spirituele functie.

Een goede doorstroming van ons energiesysteem ligt aan de basis van een goede fysieke en mentale gezondheid. Psychologische, negatieve emoties zijn uiteindelijk de oorzaken van storingen in de chakra's.

Deze blokkades in de energiehuishouding verminderen onze levenskracht en onze mogelijkheid tot bewustzijn, hetgeen uiteindelijk tot neerslachtigheid of een gevoel van "het wil maar niet lukken" kan leiden.

Een chakra healing richt zich op het activeren, openen, uitbalanceren en reinigen van de chakra's. Door middel van chakra therapie hef je de energieblokkades in het elektromagnetisch veld (aura) en de chakra's op. Behandeling van zowel het lichamelijke als het geestelijke kan gepaard gaan met het loskomen van lang opgekropte emoties.

Na het verwerken hiervan kom je weer dichter bij jezelf en krijg je inzicht in de aard en zelf de oorzaak van het probleem of de blokkade. Je hebt weer de kracht om vanuit jezelf te leven, je laat je voeden door je energetisch krachtveld. Je bent weer in staat het evenwicht tussen lichaam en ziel in stand te houden, hetgeen de kwaliteit van je leven vergroot.

De chakra heling zal toegepast worden op volgende lichamen:
Fysiek lichaam
Emotioneel lichaam
Mentaal lichaam
Astraal lichaam (hogere zelf)

Chakra is een woord uit het Sanskriet dat draaien, energiewiel, werveling of energiecentrum betekent. Het menselijk lichaam heeft meerdere chakra's die informatie transformeren op verschillende lichaamsniveau's, waaronder het spirituele, mentale, emotionele en fysieke lichaam. Als je bijvoorbeeld emotionele problemen hebt die te maken hebben met de hartchakra, dan kunnen deze problemen leiden tot hartkwalen. Als je onvoorwaardelijke liefde en vergeving voelt, kan je hartchakra die energie transformeren tot een gezond hart en een goede bloedsomloop.

Er zijn 7 hoofdchakra's:

Wortelchakra of eerste chakra
Heiligbeen/sacraalchakra of tweede chakra
Zonnevlecht/plexus of derde chakra
Hartchakra of vierde chakra
Keelchakra of vijfde chakra
Derde oog of zesde chakra
Kruinchakra of zevende chakra

Elke chakra zorgt voor een stroom van energie tussen de fysieke, emotionele, mentale en spirituele lichamen. Als je lichaam gezond is, stroomt er energie via de meridianen en chakra's. Als er echter sprake is van een energieblokkade, ontvangen de nabijgelegen meridianen en chakra's geen energietoevoer. Als deze blokkade niet wordt opgeheven, kunnen de nabijgelegen organen ziek worden of kan er een beschadiging ontstaan in het emotionele lichaam.

Tijdens de healingsessie wordt de Antahkarana therapie toegepast.
Antahkarana komt eveneens uit het Sanskriet en is samengesteld uit de woorden ‘antar en karana’, wat respectievelijk ‘innerlijk en zintuig’ betekent. Antahkarana is een vorm van ‘zelfrealisatie’, waarbij er energetische verbindingen tussen het lager bewustzijn, de ziel en het hogere bewustzijn wordt opgebouwd. Ofwel een proces waarin energetische verbindingen tot stand worden gebracht tussen de ‘Monade’ (geestelijke Zelf) en de persoonlijkheid in het dagelijks leven (individu) en het hoger ‘geestelijke’ bewustzijn.
Dit met het doel tot ‘verlichting’ van de persoonlijkheid te kunnen komen en de terugkeer of het opnieuw herstellen van de verbinding met de bron van het leven zelf te kunnen oproepen. Het is een proces dat leidt tot eenheid van lichaam, geest en ziel.

Duur behandeling: Tarief 65 EUR - 75 min. Op afspraak.

Boek nu!